ಕಾಮದ ಆಟಿಕೆ

ಮಲ್ಲು ಆಂಟಿ ಸ್ಮೀತಾಳ ಬಿಗಿಯಾದ ಹಸಿದ ತುಲ್ಲನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ಕೆಯ್ದ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಜಾ!!

ಎರಡು ಸಾರಿ ಮದುವೆಯಾದರೂ ಮಲ್ಲು ಆಂಟಿ ಸ್ಮಿತಾಳ ಬಿಗಿಯಾದ ತುಲ್ಲನ್ನು ನಾನು ಕೆಯ್ದು ಸುಖ ಪಡೆದೆನು

ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ಕಾಮ ರಸವ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡ ಇಂಡಿಯನ್ ಹುಡುಗಿ ತುಲ್ಲು

ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಟೀಂ ಮೇಟ್ ಯಾಮಿನಿಯ ತುಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಕೆಯ್ದದ್ದು

Scroll To Top