ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ

ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿನ ಹುಡುಗಿಯ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಚಂಕಂದ

sex in office story. ಇದೊಂದು ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಥೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕವಿ. ಇದು ನಿಜಯೋ ಇಲ್ಲ ಬರಿ ಕಲ್ಪನೆಯೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಣದ ಒದಗರಾದ ಒಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು. ನೀವು ಕೂಡ ಕಲಿಸಲು ಇಚ್ಛಯಿಸುವುದಾದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಹಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಯನ್ನು ಕಥೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೊದಲು ಹಾಕಬಹುದು. ಇಮೇಲ್ ಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂದರೆ, ಓದುಗರಿಂದ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ, ಅನಿಸಿಕೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜಾನ್ ಪೀಟರ್. […]

ಹೇಮಾ ಎಂಬ ಕೆಲಸದವಳು

ಬೆಕ್ಕು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಲು ಕುಡಿದರೆ ಜಗತ್ತು ಅರಿಯದೇ? ಹೇಳುವುದು ಪುರಾಣ ತಿನ್ನೋದು ಬದನೆಕಾಯಿ ಎಂಬಂತೆ ಇರುವ ಕಥೆ ಇದು. ದಿನವೂ ಇಂತಹ ಕಥೆ ಕೇಳಿರ್ತಿರ. ಈಗ ಓದಿ.

Scroll To Top