ರಹಸ್ಯ ವೃತ್ತಾಂತ

ತುಲ್ಲಿಗಾಗಿ ತಲೆಹಿಡುಕ ಕೆಲಸ HOT!

ನಾನು ಹಡಿದು ಗಂಡಸಾದ ಕಥೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹಾಗೆ ಹಡಿದ ನಂತರ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು.ಹೊಸ ಅನುಭವ ಹೊಸ ಸುಖ ಅದರ ಮುಂದೆ ಕೈ ಆಡಿಸುವುದು ಬರೀ ಸಪ್ಪೆ. ಜಾರುವ ಮೆತ್ತನೆ ಬೆಚ್ಚನೆ ತುಲ್ಲಿನ ಸುಖದ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಸಣ್ನ ಹುಡುಗ ನೋದಿ ಹಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಂಪಾದನೆ ಕಮ್ಮಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಂದರೂ ೩೦೦ ರುಪಾಯಿ ಬೇಕು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಲದು […]

ಕನಸಿನ ಕನ್ಯೆಯ ಸಂಗದಲ್ಲಿ

ನನ್ನ ಕನಸು ನನಸಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಕನಸಿನಲ್ಲೇ ಕೇಯುತ್ತಿದ್ದ, ಕನಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಹಾಸಿಗೆ ಒದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಕನ್ಯೆ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇದೂ ಕೂಡ ಕನಸೇ ಏನೋ ಎಂದು ಒಂದೆರಡು ಸಲ ನಂಬಿಕೆಗಾಗಿ ಮೈ ಚಿವುಟಿಕೊಂಡೆ. ಹಾಂ… ನೋವಾಯಿತು, ಕನಸಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬಿಕೆಯೂ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ನನ್ನ ನಿರಿಚ್ಚಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸತ್ತು ಹೋಗಿತ್ತು. ಆಕೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಗ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೋಗುವ ಬದಲು ಕುರಿ […]

Scroll To Top