ಸಲಿಂಗ ರತಿ

ಸಲಿಂಗ ಕಾಮಿ ಗೆಳತಿಯರ ಮೋಜಿನ ಆಟ

ಹೇಳೋಗೆಲೆಯರೇ. ನಾನು ಒಬ್ಬಳು ಸಲಿಂಗ ಕಾಮಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೇ ಮುಜುಗುರ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಆದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಕಥೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆರರು ರೇಖಾ BE ಓದುತ್ತ ಇದ್ದೇನೆ. ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನನಗೇ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಹೊಸ ಹುಡಿಗಿಯರು ಬಂದಾಗ ಅವರನ್ನು ನನ್ನ ರೂಮಿಗೆ ಕರೆದು. ಅವರನ್ನು ರಗಿಸಿ ಕಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದರು ಒಂದು ಕೂಡ ಸಲಿಂಗ ಕಾಮ. ಅನಿಸುತ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಹುಡುಗಿಯರು ಬಂದರು. ಇದು […]

ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ದೀಪಕ್ – ಇದೊಂದು ಸಲಿಂಗ ಕಾಮ ಕಥೆ

gay kannada stories. ಮಹಿಳಿಯರೇ ಮತ್ತು ಮಹನೀಯರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಿವರಾಜ್. ಹಾಹಾ… ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಾ? ಹಾಗೇನು ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳಿಗೂ ನೀವು ಸ್ಪಂದಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಬರೆದು ಕಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ವಂದನೆ. ಈ ಕಥೆ ಮೂಲತಃ pen9 ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ, ಇದೆ KSSನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೆಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಪುನಃ ಬರೆದು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ, pen9 ಎಂಬ ವೆಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ […]

ಗೆಳತಿ ನಾ ನಿನಗಾಗಿ – ಇಬ್ಬರು ಗೆಳೆತಿಯರ ನಿಗೂಢ ಕಾಮ ಕಥೆ

ನಾನು ಮತ್ತು ಲಲಿತ ಮೊದಲಿಂದ ಗೆಳತಿಯರು. ಗೆಳೆತನ ಸ್ವರ್ಗ ತೋರಿಸಿತು. ಕೊನೆಗೂ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಮೊಲೆ ಉಣಿಸಿದೆ, ಅವಳು ನನ್ನ ತುಲ್ಲು ರಸ ಕುಡಿದಳು

Scroll To Top